Radujemo se svakoj budućoj saradnji

Centar za bezbednost na radu
CBR d.o.o.

CBR logo
Telefon

CBR d.o.o.
025/330-499

Mladen Trišić dipl.inž.
065/8-444-200

Srđan Novaković dipl.inž.
sa sedištem u Novom Sadu
065/8-444-201

Miloš Cvjetković Direktor
065/8-444-191

E-mail

CBR d.o.o.
office@cbr.co.rs

Mladen Trišić dipl.inž.
mladen.trisic@cbr.co.rs

Srđan Novaković dipl.inž.
srdjan.novakovic@cbr.co.rs

Miloš Cvjetković Direktor
milos.cvjetkovic@cbr.co.rs

CBR d.o.o. adresa: