Članovi tima CBR d.o.o.

Mladen Trišić Dipl.inž.

Mladen Trišić Dipl.inž. je rođen 08.02.1976. godine.
Srednju školu završava u Bijeljini, kao Tehničar elektroenergetike, a vanredno završava mašinsku tehničku školu kao Mašinski tehničar. Nakon toga završava Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu na odseku tehnike , smer Poljoprivredna tehnika, a nakon osnovnih studija završava i master studjije Marketinga.
Svoj radni vek počinje u Apatinskoj Pivari u Apatinu 2004. godine, prvi put se susreće sa izazovima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i zaštite životne sredine.
Nakon 14 godina radnog iskustva kao Specijalista ekologije bezbednosti na radu i zaštite životne sredine osniva preduzeće CBR – Centar za bezbednost na radu gdje je rešio da svoje iskustvo podeli sa malim preduzetnicima i kompanijama kako bi se stanje bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara podigao na viši nivo.

Kontakt

Mladen Trišić dipl.inž.
065/8-444-200
mladen.trisic@cbr.co.rs

Srđan Novaković Dipl.inž.

Srdjan Novaković je rođen 13.11.1976. godine. Oženjen je i ima dvoje dece.
Završava Visoku Tehničku školu na odseku zaštite, smer zaštita od požara. Nakon osnovnih studija završava i specijalizaciju iz oblasti zaštite od požara.
2011. godine upisuje Fakultet Tehničkih Nauka smer zaštite od katastrofalnih događaja i požara i 2015. godine ga privodi kraju.
Svoj radni vek počinje u Naftnoj industriji Srbije od najnižih pozicija u proizvodnji naftnih derivata. 2011. godine prvi put se susreće sa izazovima iz oblasti zaštite. Posle 6 godina u industriji koja je visokorizična i zahtevna sa stanovišta zaštite stiče ogromno iskustvo koje 2017. godine prenosi u Apatinsku pivaru.
2019 godine rešio da svoje iskustvo podeli sa malim preduzetnicima i kompanijama kako bi se stanje bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara podigao na viši nivo.

Kontakt

Srđan Novaković dipl.inž.
sa sedištem u Novom Sadu
065/8-444-201
srdjan.novakovic@cbr.co.rs

Miloš Cvjetković Direktor

Miloš Cvjetković je rođen 22.11.1977. godine.
Osnovnu i srednju elektrotehničku školu završava u Kuli – kao elektrotehničar energetike.
Osnovne studije završava na Ekonomskom fakultetu u Subotici i stiče zvanje Diplomiranog ekonomiste na smeru Informacioni sistemi.
Radno iskustvo počinje da stiče 2003. godine u Kuli – prvo na poslovima u IT sektoru kompanije a nakon toga u odeljenju za uvozno-izvozne poslove.
U toku 2005. godine seli se u Apatin gde se zaposlio u multinacionalnoj kompaniji na poslovima administratora prodaje.
Tokom 2006. godine prelazi u novoformirani sektor Logistike na poziciju Menadžera Skladištenja na kojoj ostaje sve do pred kraj 2016. godine – odgovoran za rezultate i rukovođenje odeljenja.
Krajem 2016. godine prelazi u preduzeće “IMV logistika d.o.o” gde je zadužen za poslove iz sfere bezbednosti i zaštite na radu.
Timu “CBR d.o.o.” se pridružio od samog osnivanja.

Milos Cvjetkovic

Kontakt

Miloš Cvjetković Direktor
065/8-444-191
milos.cvjetkovic@cbr.co.rs