Naš Blog

Ostanite upućeni, pročitajte zakone i pravilnike vezane za vašu struku
ili pitajte nas!

Propisi i zakoni za Zaštitu Životne Sredine

Zvanični zakoni o Zaštiti Životne Sredine: Zakon o zaštiti životne sredine Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu Zakon o upravljanju otpadom Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasigikaciji otpada

Propisi i zakoni za Zaštitu od Požara

Zvanični zakoni vezani za Zaštitu od Požara: Zakon o zaštiti od požara Zakon o eksplozivnim materijama, zapaljivim tečnostima i gasovima Uredba o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kateroriji ugroženosti od požara

Propisi i zakoni za Bezbednost i Zdravlje na Radu

Zvanični zakoni i propisi vezani za Bezbednost i Zdravlje na Radu: Zakon o radu Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na plovilima koja obavljaju ribolov Uredba o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri eksplotaciji mineralnih sirovina dubinskim bušotinama Uredba o preventivnim merama za […]